ترمینالهای كانتینر در ایران

اصولا حمل و نقل كانتینر در ایران پیشرفت زیادی نكرده است امابه هر حال راه آهن دارای 740دستگاه واگن مسطح و در حدود 1900دستگاه واگن لبه دار است كه می توان از این امكانات برای حمل و نقل كانتینر در ایران استفاده كرد.

داشتن امكانات نگهداری و ترخیص كانتینر دارای جرثتقیل های ریلی مناسب برای جابجایی كانتینرها می باشد. در تبریز در ایستگاهی به نام سبلان كه در 15 كیلومتری این شهر واقع است دارای امكانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .ایستگاه مهر آبادـ راه آهن اصفهان ـایستگاه راه آهن مشهد هم دارای امكانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .بنادر شهیدرجایی ـ امام خمینی هم دارای امكانات مناسبی جهت بارگیری و تخلیه كانتینر ها می باشند.

 تعرفه رایج در ترمینالهای كانتینر ی كشور

بر اساس مصوبه مورخ 29 /2 / 1370شورای عالی ترابری در صورت توقف بیش از حد كانتینرها بر اساس روزهای مجاز توقف علاوه بر كرایه كانتینر باید حق توقفی به شرح زیر به شركت حمل و نقل پرداخت گردد.

محاسبه وزن حجمی

در صنعت حمل هوایی برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار كه با ترازو یا باسكول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت فضای حمل بار هواپیما بارهایی كه سنگین بوده و درعین حال فضای كمتری از محوطه حمل بار هواپیما را اشغال كنند برای شركت های حمل بار به صرفه تر میباشند.

 از این رو شركت های هوایی فرمولی را بكار میگیرند كه بر اساس آن هر یك متر مكعب بار باید حداقل كیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت شركت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاك محاسبه هزینه قرار میدهند. مطابق فرمول زیر ابتدا وزن معادل حجم بار(Chargeable Weight or Volumetric Weight) محاسبه شده سپس با وزن واقعی كالا(Gross Weight) مقایسه میشود و هر كدام از این دو بیشتر باشد آنرا به عنوان وزن قابل پرداخت انتخاب میكنند.

وزن معادل حجم = 6000 / ( طول x عرض x ارتفاع )

ابعاد بر حسب سانتی متر

چنانچه در عمل بیش از یك بسته با ابعاد یكسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید در حاصلضرب فوق قرار گیرد و اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد ابتداباید حاصل ضرب برای بسته های هم اندازه محسابه شده سپس بایكدیگر جمع شده و در آخر بر عدد تقسیم شود.

6 آذر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان (کلیک کنید) 02144769200